1 Installera på GNU/Linux utan GUI via SSH X-forward
2 Molntjänst Exchange