Driftinformation

Aktuell driftinformation:
Inga problem inrapporterade.

Planerat underhåll:
Tid:
2012-12-22 18:00 -- 2012-12-23 06:00
Tjänst: Flera (se e-post som skickades ut 2012-12-08)
Information: Uppgradering i underliggande system och infrastruktur.

Tid:
Tjänst:
Information:

Tidigare driftstörningar:
Tid: Onsdag 2012-01-25 kl 04:56 till 05:46
Tjänst: Nätstörning
Information: Vi fick en överbelastningsattack mot oss. Detta resulterade tyvärr i att vissa nät inte gick att nå eller hade långa svarstider.

För snabbast möjliga driftinformation vänligen besök vår Twitter-feed.