Secure Hosting är en del av Secure Networks. Vi använder en säker datorhall klassad enligt skyddsklass 3, strax utanför Göteborg. Internetanslutningarna går in i hallen från olika håll och givetvis finns reservkraft i form av både UPS och diesel. Vaktbolag, kameraövervakning  och ordentligt skalskydd står för den fysiska säkerheten. Givetvis använder vi täckta, låsta serverskåp och inga öppna stativ.  Vill du ha hög säkerhet för din server ska du kontakta oss!

Vi kan här erbjuda colocation från 1U och uppåt, dedikerade servrar och molntjänster. Din information förvaras inom Sveriges gränser till skillnad från stora aktörer som Google, Microsoft och Amazon. Vi är flexibla och kan erbjuda skräddarsydda lösningar i form av managering och andra driftsavtal om du inte vill sköta om din server själv. Jourpersonal finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Tjänster vi erbjuder:

  • Colocation i Göteborg
  • Dedikerade / Managerade servrar
  • Virtuella servrar (VPS)
  • Höghastighetsaccess till Internet via fiber
  • Höghastighetsaccess mellan kontor via fiber
  • Höghastighetsaccess mellan kontor och datacenter (vid colocation) via fiber
  • Molntjänster (Hosted Exchange, Hosted SharePoint, Hosted Backup, m.m.)
  • Webbhotell (Linux/Windows)
  • Lagring
  • Konsulttjänster (nyinstallationer, befintliga installationer och IT-säkerhet)
Dell logo

CentOS Logo